Open main menu

CDOT Wiki β

ASOS Brigade

Revision as of 00:23, 2 November 2009 by Ctran13 (talk | contribs)

ASOS Brigade

SVN: ops344_093a06

ASOS Brigade
Last Name Name Seneca Username Section Blog Url IRC Nick Current Task SVN ID
Zhang Shun Yao syzhang4 C MY Blog DownWind - 64
Hong Yong yhong17 B xDerick' Blog Yong_Clicker - 65
Kim Taehoon tkim28 B Blog hoongoon - 66
Chen Wen Fang wfchen C Gwen's Blog Gwen2009 - 62
Xue Yong yxue11 C Blog yxue11 - 67
Tran Chi-Lea ctran13 C Nitty Gritty ctran13 - 61
Tran Victor vvtran C Blog? victran - 63
Wang Cong cwang84 B Blog cwang84 - 68
Contact: - - - - - - -
Tran Chi-Lea - - - - - -
Chen Wen Fang - - - - - -